Geschiedenis van "De Corde"

Toen in mei 2004 de afronding van de restauratie van de kerk van Boven-Lo gevierd werd met de concertavond "Talent onder de Toren", traden onder andere 4 jonge mannen (David Martinez y De Preter, Reinoud Van Mechelen, Pieterjan en Hendrik Moeys) op van het jeugdkoor dat op zaterdagavond de misvieringen op Boven-Lo opluistert. Het optreden van dit ad hoc-mannenkoortje werd zo fel gesmaakt dat kort daarna het mannenkoor "De Corde" boven de doopvont werd gehouden. Uitbreiding werd gezocht tot de stemmen konden verdubbeld worden (in eerste instantie Filip Van Herpe en Dries Fonteyn, daarna ook Vincent De Soomer en Koenraad Sterckx).

Er werd stevig gerepeteerd zodat eind 2004 een volledig kerstconcert met Renaissance-liederen kon voorgesteld worden. In het voorjaar werd dan de Deutsche Messe van Schubert in enkele parochies uitgevoerd. Om het concert van november 2005, de eerste vier Boetepsalmen van Orlandus Lassus, grondig voor te bereiden, werd er een koorweekend in Oostduinkerke ingelast (waar ze als tussendoortje 's zondags de Deutsche Messe ten gehore brachten).

In 2006 verleende het koor zijn medewerking aan toneelgroep Willighe Vanckenis bij de opvoering van het stuk Reigen van Alfred Schnitzler waarbij elk koorlid een scène kreeg toegewezen en die naar eigen gevoel en vermogen verklankte. In het najaar was De Corde te gast op BEAUtanik in de Leuvense Kruidtuin waar het nieuw cultureel seizoen van 30cc op gang getrokken werd en het thema "liefde" bezongen werd doorheen verschillende stijlen, talen en tijdperken. Omwille van de drukke agenda's die ons jonge leven bepalen werd er noodgedwongen wat geschoven in de bezetting (Filip en Hendrik verlieten ons en hun vertrek werd opgevangen door de komst van Toon De Vis, Roel Hendrickx en Simon Van Damme). Ter afsluiting van 2006 werd op kerstmis onder andere de Messa a 3 voci in La minore van Lotti uitgevoerd.

Na enkele repetities waarbij we gecoacht werden door respectievelijk Kris Stroobants, Erika Budai en Nicolas Achten, was De Corde in februari 2007 de afsluiter op een concert georganiseerd door Erika Budai zelf in het kader van Kulturama te Leuven. Op dit concert krijgen jonge componisten, waarvan er in ons koor een aantal leden zijn, actief of gewoon sporadisch, de kans hun creaties of bewerkingen ten berde te brengen. De opvoering werd gevolgd door een nieuw koorweekend, alweer in Oostduinkerke (waar het tussendoortje deze keer de Messa a 3 voci in La minore was), waar hard gewerkt werd met het oog op het volgende project. Na een opwarmertje in de kleine gevangenis van Leuven, concerteerden we midden april samen met de Koninklijke Harmonie Volharding. Van populaire hedendaagse muziek naar eeuwenoud klassiek en weer terug, onder of zonder muzikale begeleiding, brachten we werken van onder andere Poulenc, Schubert, Lully en Palestrina.

Na dit concert verlieten Vincent De Soomer en Pieterjan Moeys ons wegens plannen in het buitenland en zo werd De Corde weer gereduceerd tot een 7-koppig mannenkoor. De maanden die erop volgden, begonnen we stevig te repeteren aan het zestiende-eeuwse italiaanse programma "Madonna tu mi fai" in de hoop tegen 1 en 8 december twee concerten te kunnen geven, respectievelijk in de Sint-Jakobskerk te Brugge en de kerk te Bovenlo. Deze twee concerten betekenden ook meteen het einde van de carrière van Roel Hendrickx, Reinoud van Mechelen en David Martinez y de Preter bij De Corde. Gelukkig ontdekten we een nieuw zangtalent dat ons wilde vervoegen en zo werd Jochen Driesen onze nieuwe aanwinst. Vervolgens nam De Corde deel aan het Provinciaal muziek- en koortornooi 2008, waar het met een bescheiden resultaat wisten te overleven in eerste afdeling.

 

Op zondag 27 april volgde een aperitiefconcert genaamd "Ecce sed ad lunam", waar we enkele populaire songs (o.a. uit de Disneywereld) afwisselden met enkele rennaissanceliederen. Begin juli voerde De Corde ook nog de eenstemmige mis met orgel van Maurice Duruflé uit in de Sint-Michielskerk in Leuven. In de zomer van 2008 kwam er weer versterking opdagen. Roel Hendrickx, Klaas Jaap van der Meijden en Andrew Wils vulden De Corde verder aan tot een 8-koppig koor. Zo konden we ons optimaal voorbereiden om in december twee kerstconcerten te geven, "Gozate Virgen". Hierin brachten we spaanse renaissancepolyfonie van onder meer Morales, Victoria en Guerrero. Tijdens het najaar kregen we eenmalig versterking van Pieter Valcke en Mathis Van Cleynenbreugel om in mei 2009 een concert te brengen in het kader van "De 12 weken van Sint-Michiel 2009" in de Sint-Michielskerk in Leuven, waar we spaanse en Duitse renaissancepolyfonie brachten.

In de zomer van 2009 moesten we helaas afscheid nemen van Jochen, Toon en Klaas-Jaap. Roel Vansevenant kwam ons vervoegen, zodat we in oktober 2009 met 6 mannen klaar stonden om mee te doen met het "Fringe festival", een concertavond in de Sint Pieterskerk van Leuven georganiseerd door Capilla Flamenca. Met diezelfde 6 bereidden we onszelf de maanden daarna voor op twee concerten engelse renaissencepolyfonie, "Come lovers follow me". Deze concerten gingen door op 1 en 2 mei 2010, in Leuven en Antwerpen. Nadien namen we ook weer afscheid van Roel Vansevenant, zodat we met een vaste kern van 5 zangers overbleven.

De maanden daarop namen we onze tijd om twee projecten in de lente van 2011 voor te bereiden. Het eerste was een samenwerking met Florilegium, een koor uit Leuven met onze Simon Van Damme aan het roer. Het werd een project rond het Magnificat in de Duitse en Franse barok, met optreden 2 en 9 april 2011 in Sint-Genesius-Rode en Leuven. Met het tweede project bewandelden we voor De corde nieuwe wegen met een vroeg-20ste eeuws repertoire met zowel klassiek als luchtig repertoire. Het concert kreeg de naam: "Café Chantant: Sifflez un air joyeux, vous vous sentirez mieux!" mee. Op 21 juni 2011 brachten we hiermee een gesmaakt optreden.

Hierna besloot Dries Fonteyn een sabbatjaar in te lassen zodat we met 4 zangers overbleven. We besloten om na enkele omzwervingen het laatste jaar, terug te keren naar onze oude roots, de renaissancemuziek. In maart 2012 brachten we dit project in een concert. September 2012 vervolgens mag als een mijlpaal omschreven worden in de geschiedenis van De Corde, namelijk het einde van ons als 'mannenkoor'. We besloten Veerle Lindemans als vast lid in onze rangen op te nemen, waardoor we nu als 'vocaal ensemble' door het leven gaan. We vierden deze mijlpaal met de uitvoering van het Requiem van Richafort en enkele chansons van onder andere Josquin Des Prez, Nicolas Gombert... Op 21 september 2012 brachten we dit mooie programma "Deuil, double deuil" in concert.

Dries Fonteyn, ondertussen terug in onze rangen, nam vervolgens het initiatief tot het opzetten van een programma Venetiaanse renaissancemuziek in samenwerking met enkele bevriende instrumentisten. Voor de gelegenheid werd De Corde versterkt met 4 oude trombones, 4 gamba's en basso continuo. Zo konden we op 9 maart 2013 het programma "O Gloriosa Virgo" brengen, met muziek van Willaert, Gabrieli en Monteverdi.